[BIN: 3559]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Høyrer du Herrepær Sonen min
- So aarlig -
kvi salar du so silde ud Gangaren din.
- Den Jomfru by æ te Naatte -
2. Derfor salar eg saa silde ud Gangaren min
eg saag ei Hind paa Heio i sen.
3. Derfor salar eg so silde ut Gangaren graa
eg saag ei Hind paa Heio i gaar.
4. Du saag ingjo Hind paa Heio i gaar
men du agtar deg ti Gjøales Gaar.
5. Du saag ingo Hind paa Heio i sen
men du agtar deg ti Jøale ind.
6. Du hev ei Skiurte æ kvit som Bein
ho blive Blodreje før du kjæm heim.
7. Di Skiurte æ rudde æ kvit som Krit
ho blive Blodreje udaf dit Liv.
8. Herepær kom seg riande i Gaar
Jøales Dynnar va slegne i Laas.
9. Han banka paa Dyne mæ Fingar smaa
stat op Jøale skrei Lokun ifraa.
10. Ingjen stefne so hev eg lagt
ingi lukkar eg ind om Nat.
11. Herepær spænte mæ karske Fot
han spænte den Dynne o Naglemot.
12. Jøale la seg mæ Stokjen ned
Herepær springe at Vegjen te.
13. Agte deg Herepær de seg eg dig
Jøale hev ein sølvbonden Kniv.
14. Eg hev stai for Børse aa Brand
aldrig agtar eg Qvindehaand.
15. Eg hev stai for Børse aa Piil
aldrig agtar eg Qvinde Kniv.
16. Herepær ha kje haltala Ord
før sølvbonden Kniven i Hjarta stod.
17. Jøale gjorest i Haando stærk
ho sætte Herrepær paa sin Hest.
18. Rie du hit hel rie du dit
ri alli oftar aa truge deg Viv.
19. Herepær kom seg riande aa Gaar(d)
has Moder uti for haanom staar.
20. Høir du Herepær Sonen min
kvi rene der Blod oto Ermen din.
21. Min Hesten va raske paa fire Fot
han slog meg imot ei Linderod.
22. Min Hesten va raske paa fire Bein
han slog meg imod ei Lindegrein.
23. Du tar kje Herepær dylje for meg
men Jøales Knivar hev skore deg.
24. Kjære mi Moder du bit min Hest
kjære min Fader du hænte meg Prest.
25. Daa den Præsten kom seg for Land
daa gav Herepær up si Aand.
Ekstra opplysninger