[BIN: 3558]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .

1. Hærrpærr Hærrpærr sonen min
- så sårleg -
kvi salar du så silde gangaren din.
- Eg veit såvel hor di jomfru by te nottar -
2. Så silde salar eg gangaren min
eg såg ei hind her i heio i sinn.
3. Du såg ingjo hind her i heio i sinn
men d'ær Gjøali leikar i hugjen din.
4. Du hev på deg skjurta stikka å rein
bloutte bi ho før du kjem heim.
Du hev på deg skj(urta) stikka åt vegji
blo(utte) bi ho av deg dregji.
6. Hærrepærr gjekk seg at stallen
han skåa sin' folanne snjalle.
7. Han skoa dei gule han skoa dei blå
den fagraste lagde han salen på.
Hærre P(ærr) kom seg riand i går
ute sto smådrengjinne sa ifrå.
9. H(ærre) P(ærr) klappa på dynni mæ finganne små
statt upp Gjøali skrei lokur ifrå.
10. H(ærre) P(ærr) tok te raskan fot
spende dynni i naglemot.
11. H(ærre) P(ærr) gjore seg handesterk
reiv sunde Gjøalis silkjeserk.
12. H(ærre) P(ærr) H(ærre) P(ærr) vokte dit liv
her ligg onde så kvass ein kniv.
13. Eg hev stai før byrsa brand
eg æ aller rædd noko kvinnfolkhand.
14. Å eg hev stai før byrsa pil
eg ræddas aller noken kvinnfolk kniv.
15. Gj(øali) gjore seg handesterk
tok nu H(ærre) P(ærr) å lyfte på sin hest.
16. (Å rie no hit å rie no heim)
å valltak aller jomfruvur mei.
17. H(ærrepærr) kom seg riand i går
ute sto hass moer fy honom står.
18. H(ærre) P(ærr) H(ærre) P(ærr) sonen min
kvi renner no blo av ermo dinn.
19. (Min gangar han va så) rask (på sine bein)
(han bar meg under den) eikje(grein).
20. (Min gangar han va så snøgg på sin fot)
(han bar meg under den) linderot.
21. Du H(ærre) P(ærr) du tar no kje dylje fyr meg
d'ær Gj(øali)s knivar hev leika mæ deg.
22. Ja kjære min fader du henter meg prest
å kjære mi moer du stende meg næst.
23. (Ja kjære mi) syster du reier upp sæng
(å kjære min) broer du leier meg te den.
Ekstra opplysninger