[BIN: 3557]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av S. Bugge etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Hærrepeer H(ærrepeer) sonen min
hoffor salar du ut grå gangaren din.
-Den jomfru by eg te notte-
2. Derfor salar (eg ut grå gangaren) min
igjår såg eg ei heiarhind.
3. De æ ingjo he(iar) h(ind)
de æ Gjøali leikar i hugjen din.
4. Han klappa (på dynni mæ finganne små)
(statt upp Gjøali skrei lokur (ifrå).
5. Ingjen (so heve) eg stevna lag
(ingjen so lukkar eg inn um) natt.
6. H(ærrepeer) spente mæ raske bein
so spente 'n dynni so ho dreiv.
7. H(ærrepeer) H(ærrepeer) var ditt liv
eg heve her in syllbunden kniv.
8. Eg heve stai for bursur å brand
eg æ' kje rædd noken kvindes arm.
9. (Eg heve stai for byrsur å) pil
(eg æ' kje rædd noken kvindes) kniv.
10. G(jøali) ho tok sin syllbudde kniv
so sette ho den i H(ærrepeer)s liv.
11. Ri no dit å ri no heim
kom aller att å truge meg mei.
12. H(ærrepeer) kom seg r(iands i) går
(hass kjære moder ute) står.
13. Høyr(er du Hærrepeer sonen min)
kvi renn de blo på gangaren din.
14. De va' gangarens arge mein
han bar seg unde ei lindegrein.
15. De æ' ingjo lindegrein
de æ' G(øali) hev gjort deg mein.
16. Kjære mi syst(er) du reier upp seng
kj(ære) m(i) m(oer) du lei meg te den.
17. (Kjære min f(aer) du hente meg prest
G(øali) hev vori en hare gjest.
Ekstra opplysninger