[BIN: 3555]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Dagne Li, Veum, Fyrendal, Telemark .

1. Hilebrand Hilebrand sonen min
-så årleg-
kvi salar du gangaren din.
-Dæn jomfru by ho te notte-
2. Førdi salar eg gangaren min
eg såg ei hind på heio i sinn.
3. Du såg ingjo hind på heio i sinn
din hugjen han stend i Gjialill s kinn.
4. Du reiser i skjurta kvit som krit
men ho bli bloutt før du kjem hit.
5. (Du reiser i skjurta kvit som) bein
(men ho bli bloutt før du kjem) heim.
6. Hilebrand ut av gari skrei
hans moder sto atte sine hendar ho vrei.
7. H(ilebrand) kom seg riands i går
Gjialills dynnar va' slegne i lås.
8. Han kl(appa) på dynni mæ f(inganne) små
statt upp Gj(ialill) skrei lokunn ifrå.
9. Ingjen så hev eg i stevnar lagt
ingjen så lukkar eg inn um natt.
10. Hilebrand stende på karsken fot
spende dæn dynni o naglemot.
11. H(ilebrand) H(ilebrand) vokte ditt liv
vokte deg for min kvindekniv.
12. (Hilebrand) Hilebrand) vokte deg væl
(vokte deg for mitt kvinde) svær.
13. Eg heve sat'i fyr byrse å pil
eg ræddast slett ingjen kvindekniv.
14. Gjialil tok up sin syllbudde kniv
dæn set ho i Hilebrands unge liv.
15. Så sveiper ho han i kåpa blå
så sete ho han på gangaren grå.
16. Du helsar heim i din moders går
du sei du hev vori i Gj(ialill)s går.
17. Dæ såre gjore hass hjarta'i mein
han va' døe før han kom heim.
Ekstra opplysninger