[BIN: 3554]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Here Jon sonen min
-så årleg -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. - - rudda å gnidd
- dregji av deg lik.
3. - gjorest i foto skjot
- - - - - - - - -
Ekstra opplysninger