[BIN: 3552]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Dagne Li, Veum, Fyresdal, Telemark .

1. Så hentar inn den sindalen hvid
den sko' du bera når du bli lik.
2. Hilebrand kom seg riands i går
hass kjære moder ute står.
3. No tikjes du vera bå blå å belik
no hev du visst vori i kvindeleik.
4. Kjære mi moder du reier seng
no lystert eg inkje liva leng.
Ekstra opplysninger