[BIN: 3551]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .

1. Aa Skjorte den laag baate rudd aa rein
ho kann bli blogga for du kjæm heim.
2. Ongersvend spænde med karskan Fot
saa Dynne sprang up i Tiljemot.
- -
Ekstra opplysninger