[BIN: 3550]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter bendik Aanonson Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Here Pær sala ut Gangaren graa
-saa ærlig -
han agtar seg te Jøalegaard.
-Den Jomfru byo te Naatte-
Ekstra opplysninger