[BIN: 3549]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Olea Crøger etter ukjent sanger, Telemark .

1. Herre Pær kjæme sæg rians i Gar
-ivi Bore-
aa ute sto hans Moer mæ utslagje Haar
-Dei leika saa let om dei tore
Ekstra opplysninger