[BIN: 1625]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Tobjör Ripilen, Mo, Telemark .


Efter vers 11:
So stakk ho niven i holamot,
ho vrei' en inn i hjarterot1

1. So niven sto i.
Ho stakk den niven i sia,
so odden inne i hjarta mone skria.
Efter vers 18:
"Du tar inkji dylje fyr meg:
Gjøalitas nivar2 heve leika mæ deg".
2. Nive.
1891 Hæge Bj.
Efter v. 17:
Men hesten va rask'e på firom fot
han bar meg under ei elverot".
Derpå: Du tar ikkje H. P. dylje fyr meg,
Gjøalis Knivar hev skori deg.
Ekstra opplysninger