[BIN: 1624]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. "Here P, Here Pær, sonnen min,
kvi salar du (no) ut gangaren den?"
- Den jomfru by' en1 ti notte.
1Meg
2. "Å difyr so salar eg gangaren min
eg såg ei hond uppå heio i sinn."
2b. Å difyr - gangaren grå.
uppå heio igjår"
3. "Å dæ æ no' inkji ono hind.
hell Gjøali lerkar i hugjen din
2 Væl.
3b. Du hev på deg skjuta vå, rein å soe - bloutte blive o av deg dregji.)
4. Å Hære Pær kåm seg riandis i går,
Gjøalis dynnar va slegne blås.
5. Å H. P. klappar på dynni mæ fingane små:
"Du stænd uppi gj, skrei lokun i frå!"
6. "Å nei ingjo stevne so heve eg lagt,
å ingjen lukkar eg inn um"
7. Å H. P. springje på karskan fot,
so spenner han dynne tiljar imot3
3 gjeret dynni o tiljemot (Torbjör Rip)
8. Å HP.gjorest i hondo (so) stolt
han rykkjer' æ Gjøali upp o sengji
9. "Å Here P, HP., vokte ditt liv,
for Gjøali heve so kvass ein Kniv."
10. "Eg hev stai for byrse, eg hev st. f. boand
eg aktar inkji kvinde hånd!"
11. Å HP. ha' kji halttala or
forr Gjøalis kniven i hjarta sto.
12. Å ho tok upp sin lindi små
å batt kring H P.s døde sår.
(Å eg hev stai fer byrse å pil
eg aktar salli kvendeviv (se pa. 134))
13. Å gj. gjorest i håndo sterk,
ho lyfte'n HP. på sin hest.
14. "Du (uleselig) å du ri'e no heim,
du ri' alle mer å truge deg möy".
15. (Då) HP. kåm seg riande i går
hass kjæreste moder uti4 står.
4 moder uti fyr honom
16. "Eg helsar deg H; P., sonnen min,
kvirenne tæ blo o' ermo din?5
5 kvi heve du blive so bleik indi kjinn? (Torbjör)
17."Men hesten han gang6 på firom bein
han bar meg ondi ei seljegrein7"
6 va rask'e
7 elverein (hæge. 2 gang, ) elvegrein( Torbjör)
18. "Å kjære mi syster, du reier meg sæng,
å kjæe min moder du fölg meg til den8!
8 mi mor, du fyg meg ti den (Torbjör)
19. Å kjæe min broder, du hentar meg prest.
eg tvilar, at døen den er meg næst".
Ekstra opplysninger