[BIN: 1623]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter Dagne Bergje, Vrådal, Telemark .

10. Hilebrand la seg mæ stokkjen ne,
Gialill ho snudde veggjen te.
15. Ho sveiper han i skarlagen rø,
ho tenkte, dæ va' hass visse dø.
18. Hilebrand kom seg riands i går,
hass kjære moder uti står.
19. "No tikjas du vera bå blå å bleik,
no hev du visst vori i kvindeleik".
20. "Kjære mi moder, du reier seng!
no lyster eg inkje liva leng".
Ekstra opplysninger