[BIN: 1621]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Nissedal, Telemark .

1. Herre Per han kaam seg rians i gaar
so aarleg.
Ingjen ute for haanom staar.
-Den jaamfru by seg te naattan.-
2. Han banka - fingane -
statt Gjøalin, skrei - ifraa.
3. Ingjen hev eg stevne lagt,
aa ingjen so lukkar eg inn om natt.
4. H. P. tok daa sin raske fot
spente - naglemot.
5. So sette han seg paa sengjestokk
han leikar mæ G. gule lokk.
6. H. P., H. P. vare ditt liv,
eg heve mæ meg so kvass ein kniv.
7 .H. P., H. P. vare di sjæl,
eg heve - svær.
8. Eg hev vore i so mang ein kjiv
eg frygtar kje for nokon kvinnfolk-kniv.
9. H. P. vist'kje av halldregje or,
for Gjøalin knivan i haanom sto.
10. G. va i sin' hendar so sterk,
ho lyfter H. P. paa sin hest.
11. Ri naa hit aa ri naa dit,
kaam aller te Gj. truge deg viv.
12. H. P. kaam heim i sin egjen gaar,
hans gamle moer ute staar.
13. Høyrer du H. P. sonen min:
Kvi renne bloe etter gangaren din?
14. Min raske fole paa fire fot,
han snaava mæ meg i ei lindar-rot.
15. Min - fire bein
han sprang mæ meg mot ei lindar-grein.
16. Høyrer du H. P. lug kje fe meg,
G. knivan' hev bore i deg.
17. Aa kjære moer, du reier meg seng
eg gjeva sko deg baade aaker aa eng.
18. Kjære mi syster, du kjemmer mitt haar,
so gjev eg deg baade hus aa gaar.
19. Aa du min broer du hentar meg prest
so gjev eg deg baade sale aa hest.
Ekstra opplysninger