[BIN: 1620]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Telemark .

1. Hærepær kasta han svære på bor
-fyri sunna -
no må du Stolts Margjit verge deg sjov
-stri rie Iven Erningsonen den unge. -
2. Dei stridde i dagar dei stridde i tvo
den tree dagjen likeså.
3. Den tree dagjen te kvelle,
Då monne ho Iven felle.
-Dæ ligge I. E. den unge.-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge i, s. 310 Stridsom møy