[BIN: 1617]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Hæge Aamote, Mo, Telemark .

1. Der stend ein stri fyr Hallingsøy
-fyri sunna -
Enn strir han Iven Erningsonen den unge.
2. Stolts Margit jekk seg i stoga inn
så tiom trilla a' tårer på kinn.
3. Så for ho uti Skrin ta små
å utiaivi brynja blå.
4. Så trekkte ho på seg stålhanskanne små
så tok ho de svære hå nagle låg.
5. Ho spenner seg gyldene sporar um fot
så ri ho Iven den sterke imot.
6. Iven tenkt mæ sjave seg
denni ridda kjenner 'kje eg.
7. Stolt Margit let sitt svære i brå
ho vog en Iven i lytinne tvo.
8. Så kom der bo ti kungen inn
at vegjen va' Iven Erningjen.
9. Å kungen tala ti svennar små
hot va' de ein riddar som --------?
10. De va ingjen riddar, men de va ei møy
de va stolt Margit af Hallingsøy.
11. Å kungen tala ti smådreng sin:
du bee stolts M. ho i stoga inn.
12. Inn kom stolts M. ho staddes for bor
hot vi' du meg kungen, du sender meg or.
13. Kvore vi' du M. kjosleg døy
hell du vi' vera ei frigdemøy.
14. Fyr eg vi' vera eit frigdeviv
fyre vi' eg våge mitt unge liv.
15. Han sette stolts M. på sitt kne,
gav henar gullkrona å festarfe.
16. Han tok o stolts M. i sitt fang,
gav henar gullkrona å dronningsnavn.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 1, s. 96 - 97. Stridsom møy