[BIN: 1616]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Vinje, Telemark .

1. Hærepær kaam seg rians i gaar
-- fyri sonna- -
Stolts Margjitt sto ute aa fletta sitt haar.
Enno strir Sven Erningsonen den onge.
2. Kvor anten du agtas aa beile hell ei
fulli æ eg gotte aa sei deg nei.
3. Ja, vi' du vera mi festarmø,
so strir eg fy deg i liv aa i dø.
4. Stolts Margjit ho rekte so Kvitan haand fram
men stri so fø meg som ein mann.
5. Han stridde i dagar, han - tvo
men trotta kji stande i manneblo.
6. Han - trei
han trotta kji - i manneröyk.
7. Aa Hærepær kasta sitt svær paa bor:
No fær du St M. verje deg sjöv.
9. So trekkjer 'o paa seg staal hanskane smaa,
so tek o de sværi paa bori laag.
8. st. M. ho kasta sin silkjiserk:
Aa bære meg Gud fe kvendeverk
10. Ho stridde i dagar, ho- tvo
ho trotta stande i manneblo.
11. Den tree dagjen dei kvellen saag,
daa va Sven Erningsonen vaagd.
-Dø æ S. E. den onge.-
(de blei daa sendt bo ti kongjen)
12. Aa kven va' de som de tore gjera,
aa kven va' som tore meg bor bera?
13. De va' ingjen riddar, men de va' ei møy
Hadda st. M. onde Halling øy.
14. Kor vi' du no anten vera mi møy
hell du vi' fyri mitt sværi døy?
15. De va' tvo vi'lkaar inkji kvaargjen go,
bæri va' de gravas livand i jor.
16. Daa vi' eg daa helle vera di møy
hell eg vi fyri ditt sværi døy.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXCII, s. 6f. (NFS, kopi) Sven Erningsonen

(Etter Hadda, Bjaaen) rimelig etter Gl. Knut Edd.