[BIN: 1615]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert av Johannes Skar etter ukjent sanger, Bygland .

1. Stolts Margit va klædd'e i Silkiserk;
Aa so rai hu som ein Riddar va bestom
Aa Riddaren skjepti sit Sven i Jor.
Aa höyr no, s.M. aa berg deg sjov.
Eg e inkji Riddar, men eg e Möy",
Aa eg e stolts Margit undi Hallings Öy.
-Fyri Sunna.-
Ekstra opplysninger