[BIN: 1614]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert av Johannes Skar etter Åsmund Tveiten, uten lokalitet .

  Fyrr eg vi ved di Riddarsmöy
-- Fyri Sunna- -
fyrr vi eg me unge Eringsson döy.
-- de e Sven Eringsson den unge--
Ekstra opplysninger