[BIN: 1607]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1898 av Johs. Skar etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 Fyrr eg vi vera di Riddarsmöy
-fyri Sunna -
Fyrr vi eg me unge Eringson doy.
-De e Iven Eringson den unge . -
Ekstra opplysninger