[BIN: 1606]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johannes Skar etter ukjent sanger, Sætesdal, Aust-Agder .

1. Dei stend ai1 stri unde Hallands og
-Fer sunna -
de e um Stols Margits den vere Moy.
-For hæ striar Ivar Eringsonen den unge. -
1elli æi
2. Kungjen han ropa yvi all sin Gaar
i gode Hovmenn drage Brynja uppaa.
3. Dai droge paa Brÿnja foruden falsk
for Ivor (Ivaar) e so haard en Hals.
4. De Hovmenn kom der ridende i Gaar
etti sto Margit kjembdi sit Haar.
5. Ivaar han kassa sit Sver paa Bor
no maa du Stols Margit verje deg sjov.
6. Margit hu kasta si Kaapa graa,
So klædde hu seg i Brynja blaa.
7. Margit hu ut av Dynnæ sprang
hu gjore Rom der fyrr va trangt.
8. Fyst tog ho´ fire so tog ho fem
so vog ho 30 av Kungjens Menn.
'hvorfor " - "
9. Stols Margit kasta sin Silkeserk,
de gjore ho ut av hjertens Verk.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Johs. Skar I s. 24 Ivar Erningsonen (el. Erling-) den unge.

(mellom r og i er skrive over n) (el. Erling-) den unge.

Under oppskrifta står: I Str. 5 stryke i etterslengen
Hu striar for Ivar Erningsonen den unge
Etter Str. 9 Står Bygland.

Retting: 3.2 Ivor retta til Ivaar.