[BIN: 1605]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johs. Skar etter ukjent sanger, Bygland .

1. Der stend di Stri unde Hollands oy,
-Fer sunna. -
De e um Stolt Margit, den vene Moy
-For ho striar I. E. den unge. -
2. Kungjen han ropa yvi all sin Gaar:
I gode Hovmenn, drage Brynja upp aa.
3. Dæi droge paa Brynja foruden Falsk.
For Ivaar e haard ein Hals.
4. De Hovmenn kom der ridende i Gaar,
Etti sto Margit kjembdi sit Haar.
5. Ivaar han kasta sit Sver paa Bor:
No maa du stolt M. verje deg sjov.
-Hu striar for I. E. den unge. -
6. Margit hu kasta si Kaapa graa,
So klodde hu seg i Brynja blaa.
7. Margit hu ut av Dynnæ sprang;
Hu gjore Rom der fyrr va trangt.
8. Fyst vog "ho" fere so vog ho fem,
So vog ho 30 av Kungjens Menn.
9. Stolt M. kasta ein Selkeserk,
De gjore ho utav hjertens Verk.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Johs. Skar 1, s. 24f. Overskrift Ivar Erlingsonen (el. Erling) den unge.