[BIN: 1602]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Herre:Per kåm seg riand i går.
-Tyri sunna-
stols Margjitt sto ute å fletta sitt hår
-Enno strir Sven Erningssonen den unge. -
2. "Du tar inkje flette ditt hår fy meg,
eg agtast inkji å beile ti deg."
3. "Anten du agtast å beile hell ei,
fulli æ eg go fy å seie deg nei."
4. "Jau vi du vere mi festarmøy,
so strir eg anten eg fedd'e hell døyr."
5. Stols Margjitt ho rækte si hvite hond fram:
"Men stri so fy meg som ein mann."
6. Han stridde i dagar, han stridde i tvo,
han trotta kji stande i manneblo.
7. Han stridde i dagar han stridde i trei,
han trotta kji standa i mannerøyk.
8. Å Herre Per kasta sitt svær på bor:
"No fær du stols Margjitt verje deg sjöv."
9. Stols Margjitt ho kasta sin silkjiserk:
"Å bære meg Gud fy1 kvinneverk."
1for
10. So trekkjer ho på seg stålhanskanne små,
so tok ho de sværi på bori låg.
11. Ho stridde i dagar, ho stridde i tvo,
ho trotta å stande i manneblo.
12. Den tree dagjen dei kvelli såg
då ve Sven Erningson vågd.
-Dø æ Sven Erningson den unge-
Kongen:
13. "Kven va den meg boi tor bera,
hell kven va de som de tore gera?"
14. "Å de va ingjen riddar, men de va ei møy,
heddast stols Margjitt under Haldings-øy."
15. Kvore vi du helle vera mi møy,
"hell du vi fygji mitt svær i døy?"
16. De va tvo vilkor ikkje krångjen go,
bære va de gravast livand i jor.
17. Men helle vi eg då vera di møy,
hell eg vi fygji ditt svær i døy."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BFI Torleiv Hannaas 3, s. 37-37a.(NFS, kopi) Overskrift Herre: Per å stols Margjitt

Over oppskrifta står: Berre dei tri fyrste versi er av Herre Per. Dei andre eg skrivi høyrast til visen (Utsyn 99). (Utsyn 81.) e. s. 247