[BIN: 1600]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Anne Skaalen, Mo, Telemark .

2. Herepær stridde, ti han va' mo,
han gjere 'kji ska'i fyr manneblo.
3. --- tröyt
--- röyk.
10. Stolts Margjit stridde ti ho va' tröytt
ho gjere stor ska'i fyr manneröyk.
11. Stolts Margjit --- mo
ho gjenge ti knes i manneblo.
17. "Kvor vi' du vera mitt frigdeviv
hell du vi fyr 'en Sven låte ditt liv?"
18. "Eg vi' ikkje vera ditt frigdeviv
hælle vi' eg fyr Sven låte mitt liv.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. DFS XXVII, s. 288. Stolts Margitt