[BIN: 1599]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter Hallvor Bjaaen, Bykle .

1.Dær stende eitt Stri unde Hallings Øy,
- - Fyri sunna--
strir um stolts Margjit vene Möy.
-Enno strir Sven Erningsonen dæn unge.-
2. Herepær kjeme seg riand i Går,
stolts Margjit stende ute å slær sitt Hår.
3. "Du tar inkje slå ditt Hår fyr meg.
eg agtas inkje å beile ti deg."
4. "Anten du agtas beile ti meg hell du inkje, (hell ei)
eg kann så gott seia deg nei."
5. "Eg helsar deg Margjit, eg talar ti deg,
vi' du stolts Margjit vera mi?"
6. Stolts Margjit retta si hvidan Hånd:
"Stri så fyr meg som ein Mann!"
7. Han stridde i Dagar, han stridde i tvo,
han gav seg fyr stande i Manneblo.
8. Som Landst.A. V. 5. L . 1: Bor. L. 2: må.
9. Ho turka Sværi mæ Silkjeserk;
"Bære meg Gud fyr Kvends verk!"
10. Ho ha på seg Brynja blå,
uttapå bådi Jönn å Stål.
11. Som Landst. A, 11. L. 1: Ho - hanskan L. 2: tok - Bori.
12. Stolts Margjit rei seg Vegjen fram:
"Möt meg no Sven som ein Mann!"
13. Ho stridde i Dagar, ho stridde i tvei,
så væl trotta ho dæn Manneröyk.
14. Som 13; men tvo dæ Manneblo.
Enno strir s. e.
15. Dæn tree Dagjen möt Kvellar,
då va Sven Erningsonen vågo. Eg då måtte felle?
-Då æ Sven Erningsonen unge.-
16. Dei sendte Bo te Kungen brådd1
"No æ Sven Erningsonen vågd."
1. brått
17. "Kven va' dæ av dei Drenggjinne, som dæ toro gjera,
hell kven va' dæ av dei, som Bor tore bera?"
18. Som Landst. A, 18. L. 1: va' - Dreng - væ. L. 2: kaddes st. M.
19. Kungen heita på Svennir små:
"Lat stolts Margjit innte meg gå!"
20. "Kvore vi' du vera mi Festarmöy,
hell du (vi) fy mitt Sværi döy?"
21. "Dæ va' tvo vilkor, inkje kvorgjen go,
hott tru eg ha vori lagde livander i jor!
22. Helle vi' eg vera di Festarmöy,
hell eg vi' fy ditt Svari döy.
23. Kungen sett a på sitt Kne:
"No vi' du, stolts Margjit, vera mi."
24. Kungen legg a i sin arm,
han gav a Gullkrona å Droningjens Navn.
25. Dæ spures no så vitt under Øy,
alli störe Manndom ette noko Möy.
-Dö æ Sven Erningsonen unge.-
Uleselig- - - - - - .
Ekstra opplysninger