[BIN: 1596]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, uten lokalitet .

2. Dei strede i Dagar dei strede i too
Den trea Dagin lika saa.
3. Horreper stridde til han blei tröyt
han gat enki stande i Manneröyk.
4. Herreper stridde til han blev moe
han flot til Kner i dæ Manneblod
5. Herrepær kasta en Svær paa Bord
no lyt du Stolt Margit verge seg sjov
6. Stolt Margit ho gjenge baad ut og in
altfor renner ho Taarir paa Kin
7. Stolt Margit seg i Stolhuset gaar
sjov lægge ho Guldsadlen paa
8. Stols M. sete seg ne i ein Stol
ho spenner Gulsporane om sin Fot
9. St. M. ho paa seg Staalhanskane smaa
sa teke ho, dæ sværi paa Naglan laag
11. St. M. rei seg etter Skyin fram
saa möter ho Iver sin Strindings Mand
12. Herreper tenkte med Skjaaen seg
denna Hofmannen kjenner kje eg
13. St. M. ho let sit Sverdi bojaa
ho hoggje Hr. Iver i Luten tvaa.
14. Stolt M. strauk sit Sværd paa Serk
Herre Gud bedre etc.
15. St. M. strauk sit Sværd paa Jor
Her. Gud bedre med for Kvinde Mord.
16. Der kom strænge Baa fraa Kongens Bor
kven er det af mine Hofmænd som heve dæ Mord.
17. Det er enki Hoffm. det er eit Viv
Det er St. M. onde Hallingi Lit
18. Dit er etc ei Möy
det er St. M. onde Hallingi Øy.
19. Kongin tala tel Svennar tvaa
De bed St. M. for meg indgaa
20. Kongen ba enki holda Or
för Mært ? in för kons Bord
21. Kvor vil du vera mi Frigdemöy
hel Dei vil sjotsleje heran döy.
22. Kvor vil du vera mi Frydeviv
hel du vil sjotsleje lata Liv
23. Enki vil eg vera di Frigdemöy
enki vil eg sjotsleje heran döy
24. ---- Viv
---- Liv.
25. Margit ho rester paa bloute Sværd
Var du enki K. Dæd var ded værd.
26. St. M., St. M. stelt til ? Ivor
Du skal vera mi Dronning det er du nær?
27. Han tok St. M. i sit Fang
han gava Guldkrone og Dr. Navn.
28. Han sette St. M. paa sit Kne
han gav a Gulsko og Festarfe.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. M.B.Landstad 6, s. 44ff Stolts Margjitt

Over oppskrifta står: uleselig