[BIN: 1595]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av M. B. Landstad etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Aa Dei sko Dog for Kongjen
- -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. B. Landstad 11, s. 5 Overskrift Stolt Margjit