[BIN: 1595]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av M. B. Landstad etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Aa Dei sko Dog for Kongjen
- -
Ekstra opplysninger