[BIN: 1593]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1921 av Torleiv Hannaas etter Svein Hovda (Teiten), Bykle, Aust - Agder .

1. Herre-Per kom seg riand i går,
--Fyri sunna--
stols Margjitt sto ute å fletta sitt hår.
- Enno strir Iven Erlingssonen den unge.- -
2. "Du tar alli flette ditt hår fy meg,
eg agtast inkji å beile ti deg"
3. "Anten du agtast å beile hell ei,
fulli æ eg go fy å seie deg nei".
4. "Jau vi du vera mi festarmøy,
so strir eg anten eg fedd' e hell døyr".
5. Stols Magjitt ho rekte si kvite hand fram:
"Men stri so fy meg som ein mann".
6. Han stridde i dagar, han stridde i tvo,
han trotta kji stande i manneblo.
7. Han stridde i dagar, han stridde i tvei,
han trotta kji stande i mannerøyk.
8. Å Herre-Per kasta sitt svær på bor:
"No fær du, stols Margjitt, verje deg sjov".
9. Stols Margjitt ho kasta sin silkjeserk:
"Å bære meg Gud fy kvendeverk".
10. So dreg ho på seg stålhanskanne små,
so tok ho de sværi på bori låg.
11. Ho stridde i dagar, ho stridde i tvo,
ho trotta stande i manneblo.
12. Den tree dagjen dei kvelli såg,
då va Iven Erningssonen vågd
-Dø æ Iven Erningssonen den unge.-
13. "Kven va den meg boi tor bera.
hell kven va den riddar som de tore gjera?"
14. "Å de va ingjen riddar, men de va ei møy
Kaddast stols Margjitt unde Halling-øy".
15. "Kvåre vi du hell'e vera mi møy,
hell du vi fyri mitt sværi døy?"
16. "De va tvo vilkor inkji kvårgjin go,
bære va de gravast livand i jor.
17. Men hell'e so vi eg då vera di møy,
hell eg vi fyri ditt sværi døy".
Ekstra opplysninger