[BIN: 1511]

Stig litens bryllup

Oppskrift, udatert, av Marit Glærum, etter si mor, Todal, Surnadal, Møre og Romsdal, .

1. Stigelin tjente i kongensgård
og jomfrua pynta og krusa hans hår
så frydelig.
2. Og da vi no kom til Stigelinsport
der dansa en hinde og spela en hjort
så frydelig.
3. Og da vi no kom i stuå inn
fergyldt va de vegjin ja rundenomkring
så frydelig.
4. Og omn han va no tå marmorstein
og takje de va no ta kvite kvalsbein
så frydelig.
5. Og bordstolen va nå tå eikjerot
og bordet det va nå tå ibelved gjort
så frydelig.
6. Og dukjen han va nå tå silkjeuld
og tallekan va nå tå pure guld
så frydelig.
7. Og Stigelin inn på bordet sprang
og begge sølvkannån han holdt i sin hånd
så frydelig.
8. Stigelin klappa på dynå blå
lit-kjirsen lit kjirsen ska ligja derpå
så frydelig.
Ekstra opplysninger