[BIN: 1510]

Liti Kjersti set ut barnet og druknar seg.
Holger Dansk og Burmann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av L.M.Lindeman, ukjent sanger, Brandval, Hedemark. .

1. Jomfruga hun ganger [ baade ud og ind ]
[ - den mørke Nat - ]
[ om Natten saa fødte hun en liden Ankjind. ]
[ -Saa tænkte den Jomfruga Gud naade mig - ]
2. Hun linnede Barnet i Linned hvid
saa lagde hun det i forgylled Skrin.
3. Hun tog da det Skrin alt under sin Arm
hun ganger med det til Skjøde Strand.
Ekstra opplysninger