[BIN: 1509]

Liti Kjersti set ut barnet og druknar seg.
Holger Dansk og Burmann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av L.M.Lindeman etter Arine Hansdatter Hinne, Grue, Hedemark. .

 Jomfruga hun ganger baade ud og ind
-den mørke Nat -
om Natten saa fødte hun en liden Ankjind.
-Saa tænkte den Jomfruga Gud naade mig
Ekstra opplysninger