[BIN: 1505]

Den falske terna.
Signelill og Adelkinn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Anne (Mjaugdal?) etter Dordi Bratterud, dotter til Liv, Lårdal?, Lårdal?, Telemark .

 Aa Haavaar blei hengt jomfru Signelill brent
de monne saa grovt ett mor
de va' den forbannade tæva
ho blei sett levans i jor.
-Enten du vil vinne mig eller ei so ven ei-

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM Rikard Berge CCIV, s. 23. (NFS, kopi) Utan overskrift.

Under oppskrifta står: ( Endaa var der eitt vers um at den slemme terna stod lydde paa.)