[BIN: 1504]

Den falske terna.
Signelill og Adelkinn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kvitseid, Telemark .

1. Eg va' meg so liti eit baan
-mæ valle-
far aa mor døe meg ifraa.
-Den sorgji gløymer eg alli-
2. Ingjen ville meg føe
all øngste meg ti døe.
3. Ingjen ville meg fostre
bare draanningji den goe.
4. Ho fostra meg i aatte aar
ti eg konn' væl ivi golve gaa.
5. Ho [ fostra meg ] i aari ni
ti eg konne de gulle sy.
6. Høyr du liti Kjærsti kjære fosterdotter mi
du passer deg for Adelkjin sonen min.
7. Ti svara Signeliti mæ snille
du varar meg for silde.
8. S[igneliti] akslar 'o kaapa blaa
der føer ho ei liti gjente paa.
9. Aa hore sko eg faa ein fulltrugjen ven
som kann bera boi ti A[delkjin] frem.
10. Ti svara henas terne
eg sko bera boi so gjerne.
11. Her site du A[delkjin] fyri ditt bor
Signeliti heve føtt seg ei dotter so sort.
12. Ti sortare ho monne vera
ti mei rødegull sko 'o bera.
13. Eg skjikkar henar ei kanne mæ vin
i morgo vi' eg hjem til hende rie.
14. Du sei 'o sko kaste bort kjørkje'jos
ho sko no brenne dei høi' voksjos.
15. Du [ sei 'o sko kaste bort ] putune smaa
[ ho sko no ] sova paa bolsteri blaa.
16. Som 'o kaam seg lite beti fram
drakk 'o oto vinen aa slo i atte vann.
17. Han skjikka naa deg ei kanne mæ vann
han ba du ville drikk' o mæ mykje harm.
18. Han sa du sill' kaste bort kjørkje'jos
du maatte vel sova i mørke hus.
19. Ha[n sa du sill' kaste bort ] putune smaa
du [ maatte vel sova ] paa barre straa.
20. A[delkjin] inn igjenom dynni steig
aa S[igneliti] snudde i sengji so vrei.
21. So klappa 'n hena paa hvide kjinn
kvi æ du so vrei allerkjærasten min.
22. Du skjikkar naa meg ei kanne mæ vann
aa ba eg ville drikk' o mæ mykje harm.
23. Aa du sa eg sill kaste bort kjørkje'jos
eg maatte vel sova i mørke hus.
24. Du sa [ eg sille kaste bort ] putune smaa
eg maatte vel [ sova paa barre ] straa.
25. Eg skjikka deg ei kanne mæ vin
i moren vil jeg hjem til deg ride.
26. Eg sa du sill' kaste bort kjørkje'jos
aa du sille brenne dei høi voks'jos.
27. Eg [ sa du sill' kaste bort ] putune smaa
du maatte vel [ sova paa ] bolster blaa.
28. Men hor æ naa di terne
som bar boi so gjerne.
29. Mi tærne ho sitter i bure
ho slær seg klæer ti skruve.
30. Di gjore den tærna so mykje imot
di grov hena livandes onde jor.
31. [ Di gjore den tærna so ] mykje ett mein
di grov 'o livandes onder stein.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM Rikard Berge CCXXXIV, s. 86-89. (NFS, kopi)) Utan overskrift. 86 aar, f. i Kvitseid 1826. Kom til Vraadal for ei 50 aar sidan