[BIN: 1501]

Den falske terna.
Signelill og Adelkinn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Signelill va' so liti eit bån
-mæ valli-
moir å fair dei døe æ ifrå.
-Den sorgjæ gløymer ho alli-
2. Ti svora dronnigjæ goe
eg ska vere deg for ei moder.
3. Høyrer de d[ronningjæ] goe eg spyrje deg må
Adelkinn vere min næste rå.
4. Ja A[delkinn] må vere din n[æste] r[å]
so let eg mi tærne ti han gå.
5. Eg helsar deg A[delkinn] eg talar ti deg
du hev fenghe deg ei dotter so sort.
6. Ho æ inkje sort ho æ inkje hvit
men troddi i fjøddi de æ ho lik.
7. Ho må vere so sort ho vi de vere
ti meire gulli sko' ho bere.
8. Han sendte ti æ kanne mæ vin
eitt stort gullstykkje so slepte han i.
9. Då tærna ho kom seg på vegjen fram
ho drakk oto vini å slo att i vann.
10. Han sendte ti deg ei kanne mæ vann
han ba du vill' drikke mæ mykjen harm.
11. Signelill snuddest ti veggjen vrei
A[delkinn ] innum dynnæ steig.
12. S[ignelill] S[ignelill] snu deg hit
lat meg sjå den sorte dotte mi.
13. Ho æ inkje sort ho æ inkje hvit.
14. Du sendte ti meg ei kanne mæ vann
du ba eg vill drikke mæ mykjen harm.
15. [ Du ba eg vill drikke mæ ] mykje kvie
alli ville du ti meg rie.
16. Eg sendte ti deg ei k[anne] m[æ] v[in]
eit stort g[ullstykkje so slepte ] eg i.
17. Eg ba du ville drikke å slukke di kvie
sjave ville eg ti deg rie.
18. Dei gjåre den tærna so mykje imot
dei grov æ livandes neri jor.
19. Dei [ gjåre den tærna so mykje ] mein
[ dei ] sette [ æ livandes ] unde ein stein.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge f, s. 88b-91. Utan overskrift. Reinskrift: NFS Sophus Bugge 7, s. 34-35 = TFM Rikard Berge DCVI, s. 34f., med overskrifta : Den falske tærne. (Gunnhild Sundsli, 1864. Fyresdal.)

Merknader: Foran næste rå i str. 3,2 står (sic). Det samme over inkje (sort) i str. 6,1 og inkje (hvit) i str. 13,1.