[BIN: 1500]

Den falske terna.
Signelill og Adelkinn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Joronn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Eg va' meg so liti eitt bån
-på valli-
faer å mor dei døydde ifrå.
-Den sorgje gløymer eg alli -
2. Ingjen ville meg klæ hell1 føe
alle ykste eg va dø'e
1å
3. Barre droningje goe
ho va meg for ei moder.
4. Høyrer du Signelill eg talar ti de
du agte deg for Adelkinn sonen min.
5. Signelill tala mæ snilli
du varar meg alt for sildi.
6. Krist give eg ha meg en fulltrujen ven
som kunna2 bera boe ti en Adelkinn.
2ville
7. Ti svora hennes tærne
eg sko bera den3 bo'e fram.
3di
8Her site du Ad[elkinn] drikke mjø å vin
Signelill hev fengje ei dotter so sort.
9. Ho æ sort å inkje hvit
vergjen i bergje æ' ho lik.
10. Ad[elkinn] smiler under skinn
ti sortare ho æ ti mei rødegull ska4 ho bera.
4sko
11. Du sei ho tar 'kje anten syrgje hell kvie
iaften5 vi eg ti æ rie.
5imorgen
12. Du seie ho sko sløkkje ut arge ljus
ho må væl brenne høie vaksljus.
13. Du seie ho sko' kaste dei putur små
ho m[ å ] v[ æl ] liggje på blomstre blå.
14. Her sender eg hæna ei kanne mæ vin
den sender eg ti allerkjærasten min.
15. Då ho kom på vegjen fram
drakk ho6 ut vini å støytte att i vann.
6ho drakk
16. Her sender han deg ei konne mæ vann
den sko'7 du drikke mæ mykjen harm.
7si'
17. Han seie du sko8 sløkkje ut arge ljus
du må væl liggje i myrke hus.
8Han sa du si'
18. Han seie du sko9 kaste burt putur små
du må10 væl liggje på berre strå.
9Han sa du si'
10måtte
19. Adelkinn kom at høieloft11 inn
å Signelill snudde at veggjen va' vrei.
11seg i stoga
20. Han klappa hæna på plomekinn
kvi æ' du so vrei allerkjærasten min.
21. De æ inkje under um eg æ vrei
du sender meg so mange dei hångsori.
22. Du sendte meg ei konne mæ vann
den si eg drikke m[æ] s[tor] h[arm].
23. D[ u sa eg sko sløkkje ut arge ] ljus
eg måtte [ vel liggje i myrke ] hus.
24. D[u sa eg sko kaste burt putur ] små
eg måtte [ væl liggje på berre ] strå.
25. Høyrer du12 Signelill (hot) eg talar ti deg
hore æ no tærna di.
12: Eg helsar deg
26. Mi tærna ho sit i buri
ho skjere bå silkje å skruvi.
27. Dei gjore den tærna so stort eitt mein
dei grov æ livandes unde ein stein.
28. [ Dei gjore den tærna so ] stort eit mor
[ dei grov æ livandes ] neri jor.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS Sophus Bugge o, s. 20-22. Utan overskrift. Reinskrift: NFS S.Bugge 6, s.10-12, med overskrifta: Den falske Tærne. (Jorunn Bjønnemyr. Mo. 1863.)

Merknader og rettingar: Over ykste i str. 2,2 står: (sic). I str. 4, er de sett til mellom du og Signelill. I str. 5,2 er sildi retta til silli. Over æ i str. 11,2 står: (sic). I str. 15,2 er seg sett til mellom kom og på. Mellom strofene 22 og 23 er føyd til: kvie - rie. I str. 25,1 er hot sett i parentes.