[BIN: 1495]

Ynskjande møy

Oppskrift 1882-83 av Moltke Moe etter Liv Bratterud, Bø, Telemark .


Dæ va ein som ville så gjønne hava ei. Dæmæ øngste 'n han va så mange ting.

1. Han øngste "han va ett sangkor" av gull
å sat onder gangarens tonge.
Ho svårå:
2. Dæ va 'kje gott å vera ett sangkor av gull
å sitte onder gangarens tonge
tenk når du sku fram fer Guss høgaste dom
hosse ville dæ da mæ deg gange?
3. Så øngste 'n att "han va ett eple av gull
å hekk uti åpållen bolde".
Ho:
4. "Men dæ va 'kje gott vera ett eple av gull
å hæge opp i åpållen bolde
når hjulingin kjeme mæ staven sin
så slær 'n deg ne te volde.
Så øngste 'n att ho va ett vatten å han ein fugl som sveiv utpå dæ.
Etterstev til hans vers:
Dæ æ stor gamen
når to kjem te samen
som gjerne tisammen vi vera.
Etterstev til hendes vers:
Dæ æ stor uro
når tesamen kjeme to
som ikkje tesamen vi vera.
Ekstra opplysninger