[BIN: 1492]

Ynskjande møy

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .

1. Jeg var mig så lidet et barn
jeg stod i min favreste møde
min fader og moder dødde mig fra
som mig skulde klæde og føde.
- Det blikner og det falmer
lindeløvet over alle grøne skogar.-
2. Jeg tjente mig udi en greivens går
alt både for hæder og ære
jeg lagde min hu til en fager ungersvend
jeg tenkte det skulde så være.
3. Jeg lagde [min hu til en fager ungersvend
jeg tenkte det skulde så] være
så ilde han mig gjorde, så ilde han mig sveik
de gjore han af sin usnille ære.
4. Jeg ligner mig ved den fattig fiskermand
som fiskar der ute me strande
når fisken bider i og tømmen springer af
da stander man med stangen i hænde.
5. Jeg ligner mig ved den uvise mand
som bygger sit hus uppå isen
når isen smelter sønder og huset falder ned
af skaden så bliver man viser.
6. [Jeg ligner mig ved] et enebærtre
som stander på vilden hede
slet ingjen meg høyrer, slet ingjen meg ser
men der blæse vinden den brede.
7. Jeg ligner mig ved [et lindebærtre]
som stander så dybt udi dalen
slett ingjen [meg høyrer, slet ingjen meg ser]
slett ingen så vil mig hussvale.
8. Krist give jeg var i en lind så fin
den finest på jorden kunna stande
og du var uti et bunte strå
ved lindens side at stande.
9. Det var ikke godt være et bunte strå
og stande ved lindens side
når den kalle vinteren stunder uppå
da falder det bunte strå til jorde.
10. Krist give jeg var i et vatn så fint
det finast mellem bjerget kunde rinde
og du var udi en fiskarbåt
å ligge uppå mine grunde.
11. De [var ikke godt være] en fiskarbåt
å [ligge uppå] dine grunde
når den k[alle] v[interen] st[under] uppå
da fryser den båten tilbunde.
12. [Krist giva jeg var] i en apall så fin
[den finast] på jorden k[unna] stande
[og du var] uti eitt epli så boldt
uti mine greinine hange.
13. [ De var ikke godt være] eitt epli så boldt
å hange uti dine greinir
der kommer så mangen hyrdingje frem
som slager det epli til jorde.
14. [Krist give jeg var] i en riddar så fin
på jorden k[unna] gange
[og du var] udi et svær udaf guld
ved riddarens side at hange.
15. [De var ikke godt være er] svær udaf guld
og hænge ved ridderens side
der kommer så mangen drukken mand fram
som drager det sværd ud med vrede.
16. Stik så dine fingar millom borkjen å tre
å kjenn så hvor sårt det mon klemme
for den som har sig en kjære gode ven
den ganger så seint udaf glemme.
17. Den ridder for aust, skjøn jomfru for vest
alt neder til verdens ende
den ridder spurde ei hvor den jomfru farer hen
den jomfru han boi aldri sender..
Ekstra opplysninger