[BIN: 1491]

Ynskjande møy

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Sigrid(?) Kosi, Vrådal, Telemark .

1. Krist give jeg va' en liten fole
å gange i grøne lunde
å du va' i et begsel av gull
måtte ganga uti folamunde.
-Dæ va' stor gama
dei tvo kom tilsama
som så gjønne tilsammen vil blive. -
2. Dæ va' kje gott vera et begsel av gull
å hange i folamunde
der kjeme så mange dei syndarar frem
å skoar den hesten te tonno.
3. Krist give eg va' ei liti kjønn
å liggje heruti lio
å du va' ei liti gullånd
måtte symje uti kjønni.
4. Hosse kann grase på jori gro
når systeren sin broder vreden udsender
de var stor uro dei kom ihop
både til angest å sorgjir.
5. Krist [give eg va] ein lauk
[å sto så langt burt i] lio
[å du va' i eit] grasstrå
[måtte stande] mæ laukesie.
6. Dei kjeme så kalle dei vintranne på
laukjen fell i lio
der kjeme så mange dei skyttarar frem
dei skyte den åndi uti.
Ekstra opplysninger