[BIN: 1490]

Ynskjande møy

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Sigrid Kosi, Vrådal, Telemark .

1. Krist give du va ein liten lauk
å sto så langt burt i lio
å eg va' i eitt liti grasstrå
å måtte stande mæ laukjens sio.
-Dæ va te uro
dei tvo kom ihop
som så gjønni tilsammen ville blive.-

Ekstra opplysninger