[BIN: 1489]

Ynskjande møy

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .

1. Jeg stod mig op en morgenstund
jeg hørte en nattergal sjunge
der stod en jomfru beila til en svend
så liflig kunde røre sin tunge.
-De vøre stor gammen
når to kommer sammen
som gjønne tilsammen vi' vera. -
2. Krist give du va' i den fagraste prest
som kunna for altaren stande
og eg var i ei altarbleie
måtte innfor den altaren hange.
3. De vøre ikkje gott i ei altarbleie vera
å innfor den altaren hange
her kjeme so mang ein syndar fram
kunna hava den bleia av lande.
- De vøre stor uro
sammen kommer to
som inkje tilsammen måtte vera.-
4. Krist [give] du [va'] i den fagraste fole
som kunna då gange uti lunde
å eg va i eitt beisl av gull
måtte hange i folamunni.
5. De vøre ikkje [så gott i eit beisl av gull vera
måtte hange i folamunni]
her kjeme [so mang ein] synd[ar fram]
k[unna hava det beisle] av låndo.
6. Krist [give] du va' ein apall så ven
som kunna då stande i reini
[å eg va] i eitt epli så fint
måtte hange på apallens greinir.
7. [De vøre ikkje gott] eitt epli vera
[måtte hange på apallens] greinir
[her kjeme so mang ein syndar fram]
som ville de epli fange.
8. Krist [give du va'] i de fagraste vann
som kunna då fljote på sandi
å eg va' i ei liti ånd
måtte flattre der lands ifrå landi.
9. De vøre [ikkje gott] ei liti ånd [vera]
å neri den kjønni å svive
[her kjeme so mang ein syndar fram]
kunna taka den åndi av livi.
Ekstra opplysninger