[BIN: 1488]

Ynskjande møy

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Magret Brauti, Skafså, Mo, Telemark .

1. Krist give eg va' et vatn så fint
den fenaste mellem fjeldene runde
og du var udi en liden fiskerbåd
ligge uppå mine grunde.
- Dæ bliknar å dæ falmer
lindeløvet over alle grøne skove.-
2. Dæ va' 'kje gott være en l[iden] f[iskerbåd]
ligge [uppå] dine grunde
når vinteren kommer å frosten tager til
så fryser den båden til bunde.
Ekstra opplysninger