[BIN: 1487]

Ynskjande møy

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Magret Brauti, Skafså i Mo, Telemark .

1. Krist give eg va' et vatn så fint
den fineste mellem fjeldene runde
og du var udi en liden fiskerbåd
ligge uppå mine grunde.
-Dæ bliknar å de falmer
lindeløvet over alle grøne skove. -
2. Dæ va'kje gott være en l[iden] f[iskerbåd]
ligge [uppå] dine gr[unde]
når vinteren kommer å frosten tager til
så fryser den båden til bunde.
Ekstra opplysninger