[BIN: 1485]

Bror kjenner att syster

Oppskrift 1907 av Catharinus Elling etter Hæge Kiland, Vrådal i Kviteseid, Telemark

1. Eg sto meg me ein bekk aa tvaa
-Under lide-
so kom der no rians tvo riddarar tvo.
-Aa saa langt monne lie desse Haakons sønir utrie? -
2. Den eine den rei no sin vege forbi
den andre sto og tala me meg.
Hun:
3: Aa de va no meg ei skaam so stor
aa luge for mi fostermor go.
4. Aa veit du no detta so veit du vel mej
aa ha du no ikkje syskjenni fleir?
5. Eg ha no ikkje bar broren ein
han er reist uta lanne kjem aller her mej.
6. Aa eg va no fødde før hanen gol
aa mi mor ho døe før oprann sol.
7. Han rende gullringen utav sin fing
aa her ska du no vita er broir din.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS C. Elling 5, s. 38-40 og 51-53.

Merknader: Mellom strofe 2 og 3 står: Han spørger om hun vil give ham sin tro; under oppskrifta står: Den anden som var med, og som var meget rig, blev hun gift med; nedlengst står: Efter Hæge Kilan; dei to oppskriftene s. 38-40 og 51-53 er identiske.