[BIN: 1483]

Bror kjenner att syster

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. De va Tiarmann i Stokkholmen
han heve dei bonne två
Erland å Ellbjør fruva
nevnest so ere dei båe.
2. So voks dei Tiarmanns bonne
uti månar två
som dei are småbonne
voks uti åtte år.
3. [So voks dei Tiarmanns bonne
uti månar] ni
[som dei are småbonne
voks uti] adde aldren di.
4. De va' unge Erland
han uti nasanne kvein:
"Eg vi' meg på fremminde land
eg vi' min ungdomen røyne".
5. De va' då dei frie fegganne
dei fygdest der mitte på lei
å de vi' no eg for sanningjen seia
der fannst alli att'e mei.
6. De va' Danerkonungjen
han site fyr brede bor
so tikje deg Tiarmanns dottere
som dei renner roue gull uti sylvarskål.
7. Ti svora då dei greivanne
dei svara 'kji verre hell so
"Å veiest du slikt bondebån
slikt monne du 'æ få".
8. De va' då dei greivanne
dei kom seg riand i går
de va' Tiarmann i Stokkholmen
han uti fyr dei står.
9. "Du tar inkji Tiarmann i Stokkholmen
fagne okkon so blitt
me have 'æ Ellbjør mæ valli tekji
å Tiarmann sko låte sitt liv".
10. De va' Tiarmann i Stokkholmen
han renner tårir på kinn
"De æ' vondt å misse sitt viv
å sia låte sitt liv".
11. De va' då dei greivanne
dei let'e sitt sværi brå
so hoggji dei Tiarmann i Stokkholmen
han falt i lytinne två.
12. De va' då dei greivanne
dei leidde 'æ Ellbjør ne etti stetti
dei akta 'kji hoss ho let.
13. De va' då ho Ellbjør fruva
renner ho tårir på kinn
"De æ' hastigt av gari reise
må 'kji tala mæ kjære faeren sin".
14. De va' då ho Ellbjør fruva
ropar ho so hågt
"Attafyri hedderen
der ligge mi' lyklar små".
15. De va' då ho Ellbjør fruva
ho glåper seg att ivi hær
"Kvi rie du no greiven
mæ detti bloutte svær?"
16. "Å høyrer du de du Ellbjør fruva
du teke deg ingjo sut
eg va' i din faers går
eg slakta so feit ein stut".
17. De va' då ho Ellbjør Fruva
renner ho tårir på kinn
"De va' væl ingjen stuten den
men sæle faeren min".
18. De va' då dei greivanne
dei kom seg riande i går
de va' Danerkonungjen
han fagnar no dei so brått.
19. "Du tar inkji Danerkonungjen
å fagne okkon so blitt
me hava 'æ mæ valli tekji
å Tiarmann låti liv".
20. "Eg sendte dikkon 'kji so heimati
at de si' fara so
Gud å so Maria møy
dei såre bøtanne hevne.
21. "Der liver 'kji atte etti Tiarmannen
hot ei lite møy
ho kann både hevne
å hevne seg ei".
22. De va unge Erland
han rister på frosen fell
"Å høyrer du de du Spakji bondi
du låner meg hus i kvell".
23. De va' då Spakji bondi
lett 'en gjera seg go
"Gakk du deg ti kungens går
å der æ' mat'e nog".
24. De va' då unge Erland
han rister på frosen fing
"Å høyrer du de du vene viv
du låner meg hus i kvell".
25. De va' då ho Ellbjør fruva
renner ho tårir på kinn
"Du sko få både øl å mat
etti sæle faeren min".
26. "No hev eg vitt ikring lånde fari
å mei ri'i hell gjengji
å alli hev eg sett veni viv
mæ sviko hev vori fengji.
27. No hev eg vitt ikring lånde fari
å mykji hev eg forsøkt
men [alli hev eg sett veni] viv
[mæ sviko hev vori] fødd".
28. "Hev du vitt ikring lånde fari
å mykji hev du forsøkt
såg du noko ti drengjen den
som unge Erland het".
29. "Hot ha' du no mæ drengjen den
som unge Erland het?"
30. "Eg hae 'kji mei mæ drengjen den
som unge Erland het
hell me va tvo syskjen for sant".
31. Han tok hatten av hovde se
å hanskjen utav si hånd
"De vi' no eg for sanningjen seia
me æ' tvo syskjen for sant".
32. "Å høyrer du de du Erland unge
å hot eg bea deg må
du let'e inkji di' bjøddunne ringle
fori de greivelofti".
33. De va' unge Erland
han va' inkji guten rædd'e
so let han si' bjøddur ringle
alt fori de greivelofti
34. De va' unge Erland
han let'e sitt sværi brå
so hoggji han greivanne
dei falt i lytir två.
35. De va' unge Erland
han rister på syllbudde kniv
"å ektar du 'kji kungen syste mi
de sko koste ditt liv.
36. "Å høyrer du du Erland unge
du still din syllbudde kniv
du gjeve meg Ellbjør fruva
ho æ' no so vent eit viv".
Ekstra opplysninger