[BIN: 1481]

Bror kjenner att syster

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Olav Syning, Mo, Telemark .

 Den eine han rei sin vei forbi
-Alt under så grønn en lie -
den andre han sto å snakka mæ meg.
-Hvor langt aktast dei Håkons sønner utrie.
De æ' mi å inkje di som jalar her uppunde lio. -

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge d, s. 188-189.