[BIN: 1479]

Bror kjenner att syster

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Gunhild Dårelaupe, Lårdal, Telemark .

1. Jeg stod mig ved en bæk og to
-Under lide -
der kom dei riandes de riddarar to.
-Hosse langt monne her lie
si herre Hakons sønir utrie. -
2. Den ene han red sin vei forbi
den anden stod og snakka med mig.
3. Skjøn j[omfru], skj[øn] j[omfru] trolover du mig
så godt et guldband eg gjeva sko deg.
4. Hott [sko eg fyr mi fostermor] svara
[når ho såg meg] gullbandi hava.
5. Hott sko eg fyr mi fostermor svara
når ho såg meg bleike kinn hava.
6. Du kunne seia din faer å moer va dø
du kunna 'kje allti vera så rø.
7. Du kun[ne seia] du gjætte deg ute mæ strand
du fann dæ gullband på kvitan sand.
8. [Hott sko eg fyr mi fostermor] svara
[når ho såg meg] lite kind hava.
9. Du [kunne seia du] gjætte [deg ute mæ] lind
[du fann] så lite eitt kind..
10. Dæ va' mig ei skomm så stor
at eg sille ljuge for mi fostermoer så go.
11. Mæ du helle di æra så kjær
så seg meg di ætti hor ho frå komi æ'.
12. Eg va' fødd fyri miggjenått
mi moer va dø fyri hanen gol.
13. [Eg va' fødd fyri] hanen gol
[mi moer va dø fyri] upprann sol.
14. Veit du no dæ så veit du mei
va' de inkje syskjini fleir.
15. Eg ha meg ein broer ein
han reiste av landi kjem alli heim.
16. Han rende gullringjen utav sin fing
no ska du vita eg æ broeren din.
17. [Han rende gullringjen utav sin] arm
[no ska du vita] din broeren æ komen te land.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge g, s. 262-264.

Merknader og rettingar: Over oppskrifta står Gunnild; omkvedet: så er retta til hosse; over ns i Hakons står ngs; strofe 2, line 2: over stod og står holdt han; etter S. Bugges tilvising med pil står strofe 6 i originalen her som strofe 4; 4.2: gullbande er retta til bleike kinn; 9.1: etter lind står li?.