[BIN: 1462]

Herre Per i Rikje.
Møy hentar sin festemann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Torbjørg Ripilen, Mo, Telemark .

1. Dæ va Here Pær i Rikji
han rie seg sør undir øy
han fester 'a liti fru Kjisten
ho æ no so ven ei møy.
-Nu drager jomfruen af landi etti sin kjærast. -
2. - - - -
- - - -
eg leitar etti min systersøn
eg syrgjer meg selv til døde.
3. "Å dæ æ inkji din systersøn
du æ lik ti vera ei fruve
mæ du hev hår som spunni gull
dæ æ vippa und' ei silkjeluve.
4. Å dæ æ ikkji din [systersøn]
du æ laga som du va ei kvenne
for du hev [hår som spunni gull]
dæ æ vippa mæ silkjetvinnur".
Ekstra opplysninger