[BIN: 1460]

Herre Per i Rikje.
Møy hentar sin festemann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugjen, Skafså i Mo, Telemark .

1. Dæ var herre Per i Riki
han rie seg sø under øy
han fester fruva liti Kjærsti
ho æ' no så ven ei møy.
-Nu drager jomfru av landi ette sin kjærast. -
2. [Høyre du] liti fru Kj[ersti]
hoss lenge vil du meg bie
mæ' [eg reiser på anna land
og lærer båd' lesa og skrive].
3. [Eg skal bie deg] i åri [åtte]
å væl uti åri nie
[høyre du herre Per i Riki
lenger] kan eg 'ki bie.
4. Li'ne så va' dei åri
å væl uti åri nie
inki kom herre Per i Riki
atte ti sitt festareviv.
5. [Og det var liti Kjærsti
gjeng for sin broder at stande
vil du låne meg snekkja di]
ti sigle så langt [av lande].
6. Dæ va' hennes broder
å så tek han uppå
"å høyre du liti fru Kjærsti
mi snekkja ska du væl få".
7. [Og det var liti Kjærsti
så vel fekk ho det i lag]
fann ho atte sin festaremann
[den fyrste bryllaupsdag].
8. [Og det var liti Kjærsti
ho helsar ivi breie bord]
å fyst helser ho dæn fagre ungersven
[som] holder [så vel sine ord].
9. D'æ ki likt [din systerson
det er likar til vera ei fruge
håri hev ho som spunni gull
og vippa under silkiluve].
10. [Det er inkji din systerson
det er likar til vera] ei kvinne
[håri hev ho som spunni gull
og vippa i silkitvinne].
11. [Høyre de det mine] brukvinnur [tvo
de fygjer bruri at sengi
med' eg fygjer min systerson
burt ivi] dæn grøne eng.
12. [Og det var liti Kjersti
helsar ho atter på henne:
no må du bera den løynde sorg
som eg hev' bori så lengi].
13. Å dæ va' herre Per i Riki
så snøggt av gari han rei
"de ventar meg 'ki atte på daganne tvo
de ventar meg alli mei!"
Ekstra opplysninger