[BIN: 1458]

Herre Per i Rikje.
Møy hentar sin festemann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså i Mo, Telemark .

1. Dæ va liti fru K[jersti]
ho tok ti å lange
så aksla ho si kåpe blå
reste derne at strandi.
2. Dæ [va liti fru] K[jersti]
ho kom der ne at strand
de va skipar Håken
han styrer sitt skip te land.
3. Vælkomen l[iti] f[ru] K[jersti]
vælk[omen] i skipi fram
lyster deg inkji å kaupe lin
hell lerefti grande.
4. Eg lyster no [inkji å kaupe] lin
eller det gull så rød
min systersøn er dragen af landet ud
jeg sørger mig selv til døde.
5. De æ' inkje d[in] s[ystersøn]
inkje din nærskylde frendi
men d'æ Herre Pær i Rikji
så væl eg svennen mon kjende.
6. Du tar inkje på hannem vente
du tar inkje ette han long
de æ' inkje att bare ein månasdag
før Herepærs bryllaup ska' stande.
7. Dæ [va liti fru] K[jersti]
ho gjenge for Peder at stande
vildu låne meg snekkja di
å seile så langt av landi.
8. Dæ va Peder liten
så tok han uppå
høyrer du [liti fru] K[jersti]
mi snekkja kann du væl få.
9. Dæ [va liti fru] Kj[ersti]
ho skuva si snekkje frå land
ho styrde hæna på eitt anna land
fann atte sin festarmann.
10. Dæ [va liti fru] K[jersti]
ho inn i gjænom dynni steig
dæ va herre Pær i Rikji
han upp imot hæna reis.
11. Dæ [va liti fru] K[jersti]
ho fekk dæ så væl i lag
ho fann atte sin festarm[ann]
den fyste bryllaupsdag.
12. Dæ va H[erre Pær] i R[ikji]
han tok syllkannen i hende
vælkomen æ du min systerson
på disse fremmende lande.
13. D'æ 'kje likt ti vera din systerson
d'æ likar ti vera ei kvinne
håre heve ho som spunni gull
vippa i silkjetvinne.
14. [D'æ 'kje likt ti vera din systerson
d'æ likar ti vera ei] fruve
[håri heve ho som spunni gull
å vippa] undi [silkje]luve.
15. Dæ [va liti fru] K[jersti]
helsa ho atte på hende
no må du bera den løynlege sorg
som eg heve bori så lengje.
Ekstra opplysninger