[BIN: 1456]

Herre Per i Rikje.
Møy hentar sin festemann

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1840-åra av M. B. Landstad etter Bendik Felland (Sveigdalen), Skafså i Mo, Telemark .

1. Høyrer du liti Kjærsti
hossi lengi vil du meg bie
mæ eg reiser paa ana Land
eg lærer baade læsa aa skrive
-Han er einki god at vente den som aldri kjæm heimat.
No længist meg. -
2. Eg skal bie deg i otte Aar
endaa i Aari nie
heyre du Herrepær i Riki
længer vil eg deg einki bie.
3. Daa det leid i det ottende Aar
endaa i Aari nie
einki kom Herre Peer i Riki
heimat i alle di.
4. Aa det var liti Kjersti
teke ho te aa lange
saa axlar ho si Kaape blaa
ho genge seg ned til Stronde.
5. Aa det var liti K[jersti]
ho kjæme seg ned paa Strand
og det var Skipar Haaken
han styrer si Snekkja iland.
6. Velkommen liti Kjersti
og det i mit Skipi fram
vil du einki kaupe det kvite Lin
ogs[aa] det lerefti Grande?
7. Eg er einki om det kvite Lin
og einki om dit lerefti Grande
men eg er meir om min Systerson
han hev dregi seg saa langt af Land.
8. Det er einki din Systerson
og einki din Skylde Frende
men det er Herreper i Riki
saa vel som eg han mone kjenne.
9. Du tar einki etter han bie
og einki etter han lange
no er her idag ein Maanesdag
te hans Bryllaupi sko stande.
10. Og det var liti K[jersti]
gjenge for sin Broder at stande
vil du laane meg Snekkja di
eg vil draga meg saa langt af Lande.
11. Og det var hendes Broder
han ad hende lo
eg skal laane deg Snekkja mi
ho er deg einki forgod.
12. Og det var liti K[jersti]
ho genge seg ned til Strande
saa skuvar ho den Snekkja ut
som førre laag langt uppaa Lande.
13.. Og det var liti K[jersti]
saa vel fek ho det i Lag
sjov sette ho seg fer Aarine ro
sin Smaadrenjen sæte ho bak.
14. Og det var liti K[jersti]
saavel fek ho det i Lag
saa kjæme ho til Herre Pær i Riki
den fyste Bryllups Dag.
15. Og det var liti K[jersti]
ho kom seg i Stoga ind
og det var H[erreper] i R[iki]
han smiler under Skarlags Skind.
16. Og det var liti K[jersti]
ho helsar ivi breide Bor
fyste og fremst sin fagre unge Svend
som holt saa vel sin Tro.
17. Aa det var Her[reper] i R[iki]
helsar en atte paa hende
velkommen er du min Systerson
saa vel som eg deg monne kjenne.
18. Det er einki din Systerson
dæ likar til vera ei Fruge
Haari hev o som spunni Gul
aa Vippa under Silkelufe.
19. Det er einki din Systerson
dæ likar til vera ei Kvinne
Haari hev o som spunni Gull
og Vippa uti Silketvinne.
20. Høyrer di dæ mine Brurkvinnur tvo
di fyger mi Bruri te Sengi
alt med eg fygjer min Systerson
burt ivi dessi grøni Engir.
21. Aa dæ var Herreper i Riki
helsar han atte paa dei
kjæm eg einki atte i Dagane tvo
de ventar meg aldri meir.
22. Aa det var liti K[jersti]
helsar ho atte paa hende
no maa du bera den leynde Sorg
som eg heve bori saa lengi.
Ekstra opplysninger